Nyheter > Masoud ska få en världsunik protesarm

Masoud ska få en världsunik protesarm

december 7, 2021

Masoud Owji blev svårt skadad i diskoteksbranden i Göteborg för 23 år. Han tvingades att amputera sin ena arm. Masoud är nu en av de första att få en världsunik protesarm. Se inslaget på Tv4.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…