Nyheter > Marina Carlsson: Personskadeförbundet RTP behövs mer än någonsin

Marina Carlsson: Personskadeförbundet RTP behövs mer än någonsin

april 8, 2020

Marina Carlsson, Förbundsordförande, Personskadeförbundet RTP, skriver i ett brev till alla medlemmar att det är nu vi behövs mer än någonsin:

”Corona har drastiskt förändrat livssituationen och vardagen för oss alla. Epidemin gör oss sårbara och isolerade och många oroar sig inte bara för sin egen eller sina närståendes hälsa utan även för den egna ekonomin. Samtidigt, mitt i allt det svarta så är det som om krisen på något sätt för oss närmare varandra eftersom vi alla sitter i samma båt.
Som medborgarrättsorganisation har Personskadeförbundet RTP nu en särskilt viktig samhällsfunktion att fylla när myndigheter och annan samhällsservice kanske inte räcker till. När regeringen nu tvingas ta snabba beslut för att minska smittspridningen måste vi bevaka att funktionsrättsperspektivet finns med. Särskilt när det gäller samhällets krishantering som måste vara universellt utformad så att alla kan ta del av den. Vi ser också ett stort behov av lättillgänglig och tydlig information till riskgrupper samt att hjälpmedelsförsörjning samt leveranser av förbrukningsartiklar fungerar.
Förbundsstyrelsens och förbundskansliets arbete pågår som vanligt även om det i största möjliga mån sker hemifrån. Vi håller möten via Skype eller Teams och vårt påverkansarbete fortskrider. Bland annat kan vi glädjas över en stor framgång vad gäller bilstödet där regeringen i mitten av mars lämnade in en proposition till riksdagen som innehåller flera förslag som ska öka möjligheterna för fler att få bilanpassning.
I svåra tider behöver vi varandra som mest. Vi behöver träffas och dela tankar och funderingar. Samtidigt är lokalföreningar och distrikt nu på grund av smittrisken tvungna att ställa in eller skjuta upp både aktiviteter och föreningsmöten, däribland årsmöten som brukar hållas den här tiden på året och som ofta ligger till grund för föreningsbidraget. För att alla lokalföreningar och distrikt ändå ska ha möjlighet att hålla sina årsmöten så kan de flyttas fram till senast den 31 maj.
Rådande situation tvingar oss att bli mer kreativa och ta fram nya lösningar i vår verksamhet. För att underlätta för lokalföreningarna att trots allt kunna mötas och samtala tar vi därför
fram manualer för hur man kan ha digitala möten. Vi kommer även att a fram en lösning för telefonkonferenser. Detta kommer att finnas tillgängligt efter påsk.
Det är nu när samhället och människor sätts på prov som Personskadeförbundet RTP behövs mer än någonsin. Vi behöver stötta och stärka varandra så att vi tillsammans tar oss och igenom denna kris. Vi behöver vara fler, och att värva nya medlemmar är nu en ännu viktigare utmaning än tidigare.
Något vi kanske kan lära oss av detta är att vi alla är förenade och hör ihop. Och en tröst är att något vi kan vara säkra på är att den här pandemin så småningom går över och då kommer vi ut på andra sidan som både klokare och starkare.
Jag önskar er alla en fin vår och en trivsam Påsk! Ta hand om er!”

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…
Nyheter
maj 25, 2023

Anmäl dig till ett kostnadsfritt idrottsläger!

Är du idrottsintresserad? Om ja, då finns det möjlighet att delta i ett kostnadsfritt idrottsläger, Start Your Impossible Camp,…
Nyheter
maj 24, 2023

Pengarna finns för att bygga fler LSS-boenden men finns politisk vilja?

Sveriges kommuner har en utbredd brist på LSS-boenden. ”Självklart är ekonomin en utmaning, men pengarna finns – det som…