Nyheter > Många rum på äldreboenden står tomma

Många rum på äldreboenden står tomma

april 8, 2021

Spridningen av covid-19 på vård- och omsorgsboenden har inneburit att fler äldre än vanligt har avlidit under pandemin. Samtidigt har färre än planerat velat flytta in vilket gör att ”ovanligt många rum på Stockholms äldreboenden nu står tomma”. Läs mer i Mitti Stockholm.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…