Nyheter > Målet med en poliofrivärld 2020 infrias inte

Målet med en poliofrivärld 2020 infrias inte

maj 13, 2020

WHO lanserade en plan med målsättning att eliminera polio helt och hållet. Målet var en poliofri värld 2020. Men målsättningen kommer inte infrias.

År 2013 introducerades en plan med målsättning att eliminera polio i världen. WHO:s (Världshälsoorganisationen) ambition var att skapa en poliofri värld 2020.
Kommer den målsättningen infrias?
– Tyvärr är det troligt att det kommer att bli fall av polio under 2020. De senaste fallen påvisades i november/december 2019 i Afghanistan och Pakistan, där det fortfarande finns inhemskt spridning av poliovirus, säger Mia Brytting, enhetschef för laborativ virus- och vaccinövervakning på Folkhälsomyndigheten
Varför kan detta mål inte infrias?
– Eftersom vaccinationstäckningen är otillräcklig i vissa delar i Pakistan och Afghanistan. Det är svårt att vaccinera i de regioner där det är oroligt, säger Mia Brytting.
Smittkoppor bekämpades helt. Men inte polio, varför?
– Vi kommer att utrota polio såsom smittkoppor. Man har lyckats utrota två av tre polioserotyper. Sista fallet med polio 2 var 1999 och för polio 3 år 2012. Världshälsoorganisationen deklarerade att polio 2 var utrotat 2015 och polio 3 2019. Sedan 1988 har antalet fall av polio minskat med 99%, säger Mia Brytting.
Är det svårt med att vaccin ska förvaras och transporteras i rätt temperatur (2-8 grader)?
– För vissa länder kan det vara det, men det är flera vacciner som kräver förvaring i kyla och man har löst det säger Mia Brytting.

Polio är på väg att bekämpas effektivt med vaccination runt om i hela världen. Nu finns polio endast kvar i några få länder.
Foto: Unsplash

För ungefär 30 år sedan fanns polio i 125 länder runt om i världen och förlamade 350 000 barn varje år. 2017 rapporterades endast 22 nya fall i världen. 33 fall 2018. Det har kostat mycket pengar för att bekämpa polio i världen. Enligt WHO har över 100 miljarder dollar tillhandahållits mellan år 1988 och 2018 av över 100 offentliga och privata givare. Utöver det är det kostnader för varje land som utför vaccinationen.
Trots att all polio inte är bekämpad har dock spridningen stoppats effektivt. Beror det enbart om omfattande vaccinationsinsatser?
– Ja, det är de vaccinationerna som har stoppat cirkulationen av polio, säger Mia Brytting.
I Sverige har avdödat vaccin (IPV) använts ända sedan 1957. Poliovaccination av barn infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet år 1965. Viruset slutade därför att cirkulera på 60-talet. Det gick snabbt i Sverige.
Varför är det svårt i vissa länder?
– Massvaccination med IPV i alla åldrar inleddes år 1957 och antalet fall av polio minskade därefter snabbt.
– I Sverige har vi ett väl fungerande vaccinationsprogram med hög vaccinationstäckning. Det kan vara flera orsaker till varför inte alla länder har lyckats med hög vaccinationstäckning, som till exempel krig, inbördeskrig, flyktingströmmar och ekonomi, säger Mia Brytting.

Mia Brytting på Folkhälsomyndigheten säger att polio så småningom kommer att utrotas helt.
Foto: Lena Katarina Johansson

Finns det risk för nya utbrott av polio i Sverige?
– Nej, det senaste inhemska fallet var 1977. Vi har bra skydd i befolkningen på grund av hög vaccinationstäckning säger Mia Brytting.

Text: Jonas Jönsson

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 30, 2023

Det nya poddavsnittet handlar om Järvaveckan

Nu finns ett nytt poddavsnitt tillgängligt för allmänheten. Denna gång handlar podden om hur Järvaveckan startade och hur Funktionsrätt…
Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…