Nyheter > Mälargården fortsätter verksamheten trots coronapandemin

Mälargården fortsätter verksamheten trots coronapandemin

november 3, 2020

Trots att antalet patienter minskat med närmare 70 procent har Mälargården lyckats att fortsätta med sin verksamhet.
– För högriskpatienter blir väntetiden längre, medan övriga patienter kan erbjudas plats i princip direkt, säger Björn Bildsten, verksamhetschef på Mälargården.

Björn Bildsten.
Foto: Privat

 

Mälargården utanför Sigtuna har i många år tagit emot poliodrabbade och andra gäster och erbjudit behovsanpassad rehabilitering.
Trots att coronapandemin lamslagit Stockholm med omnejd har Mälargården lyckats hålla verksamheten igång.
– Vi har hela tiden varit beredda att stänga verksamheten för att göra plats för andra patientgrupper till följd av Covid-19 pandemin. Men regionens resurser verkar ha räckt till utan vår medverkan.
Hur många besökare har ni/har haft?
– I december i fjol såg det riktigt bra ut. Vi hade i princip hela våren fullbokad och såg fram emot en spännande vår, med många nya och gamla gäster. Men tyvärr, sedan mars månad så har antalet patienter minskat med 60-70 procent och därför så har delar av personalen ”korttidspermitterats”. Vi är ändå glada över att vi lyckats hålla igång verksamheten under dessa tuffa månader, säger han.
Hur fungerar er rehabilitering nu under coronatider?
– Mälargården har fortsatt bedriva planerad specialiserad rehabilitering sedan Covid-19 drabbade oss i Sverige. Vi var dock tidigt ute med att införa besöksförbud och utökade hygienrutiner. Inplanerad rehabilitering för så kallade högriskpatienter har bokats om fram till hösten. Det förekommer även att vårdplanerade patienter utan högriskprofil bokar av sig i sista minuten på grund av anhörigas rädsla.
Vad har ni för hinder och restriktioner?
– Vi följer myndigheternas rekommendationer och tar tillsvidare inte emot ”högriskpatienter”, det är framförallt patienter med nedsatt lungfunktion eller nedsatt immunförsvar. Vi är även restriktiva när det gäller ”äldre-äldre”. Det innebär att remitterade patienter inom dessa grupper blivit vårdplanerade längre fram i höst. Vi hoppas att myndigheternas rekommendationer då blivit ändrade.
Hur påverkas era patienter?
– Det är framförallt väntetiderna som blivit förändrade. För högriskpatienter blir väntetiden längre, medan övriga patienter kan erbjudas plats i princip direkt. I övrigt så gäller förhöjda hygienrutiner och besöksförbud tillsvidare. För inneliggande patienter är det ingen större skillnad, våra rehabprogram är i princip oförändrade. Flera av våra patienter har uttryckt att de känner sig betydligt tryggare i ”bubblan” på Mälargården, än ute i samhället.
Kan ni testa era patienter?
– I dagsläget kan vi inte erbjuda test för Covid-19. Om det kommer ändrade riktlinjer från vår uppdragsgivare så kommer vi givetvis att erbjuda testning.
Björn Bildsten anser att det är beklagligt att så många individer och verksamheter har drabbats så hårt av Corona.
– Jag hoppas att alla tänker på att följa Myndigheternas råd och riktlinjer. Vi på Mälargården känner att vi gör ett viktigt arbete som gör skillnad för många människor, säger han.

Text: Jonas Jönsson
Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…