Foto: Wikipedia commons.
Nyheter > LSS fyller 30 år i år

LSS fyller 30 år i år

mars 14, 2024

I år är det 30 år sedan LSS-reformen infördes i Sverige. Reformen har betytt mycket för personer som har en funktionsnedsättning. LSS kommer att uppmärksammas under året.

LSS antogs av en enig riksdag 1993 och infördes januari 1994. LSS ansågs som en unik rättighetslagstining för personer med funktionsnedsättningar. LSS var en verklig frihetsreform och Sverige var ett föregångsland. Syftet var att personer som har en funktionsnedsättning ska kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt. LSS utlovade ”ett liv som andra, med goda levnadsvillkor”. Lagen antogs med stöd från alla riksdagspartierna. Bengt Westerberg (FP), som var drivande i frågan skrev detta i en proposition: ”Målet för verksamheten enligt den nya lagen bör vara att människor med omfattande funktionshinder skall kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra människor som möjligt och i gemen skap med andra människor. Behov och önskemål om stöd och service varierar från person till person och i livets olika skeden. Insatserna bör därför utformas så att de svarar mot den enskildes aktuella situation. Den enskilde skall ha direkt inflytande, både i planering och utformning av insatsen och i genomförande av den. De särskilda insatserna skall förebygga och minska följderna av funktionshinder.”
Att LSS fyller 30 år i år kommer att uppmärksammas. Flera föreningar inom funkisrörelsen i Stockholms län planerar att genomföra en manifestation under året. Men i dagsläget är det osäkert hur och när detta kommer att ske.
Text: Jonas Jönsson

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
april 12, 2024

Filmkomikern Harold Lloyd gjorde stunttrick på film med bara åtta fingrar

När Harold Lloyd ska ta några pressbilder inför sin nya stumfilm exploderar en bomb, som han tror är en…
Nyheter
april 11, 2024

Personer med funktionsnedsättning ska inkluderas på arbetsmarknaden!

Funktionsrätt Stockholms län arrangerade nyligen ett panelsamtal som handlade om att personer med funktionsnedsättning ska ges rättvisa möjligheter till…
Nyheter
april 5, 2024

Kom och prova häftiga produkter i Frösundavik!

På lördagen den 13 april klockan 11:00-16:00 arrangeras en minimässa om utomhushjälpmedel i Frösundavik. Då kommer det finnas möjlighet…