Foto: Pexels.com
Nyheter > Läs om vilka insatser som genomförts inom ramen för #DelaktighetsBoosten

Läs om vilka insatser som genomförts inom ramen för #DelaktighetsBoosten

juni 28, 2024

Länsstyrelserna har åren 2018–2023, i samarbete med MFD (MFD) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), haft ett uppdrag att stödja regioner och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer – i enlighet med det nationella målet och inriktningen för funktionshinderspolitiken. I slutrapporten står det att ”mot bakgrund av detta har Länsstyrelsen Stockholm upphandlat Sweco för att genomföra processmetod- och kunskapsstöd till länets kommuner och regionen – #DelaktighetsBoosten. Stödet har genomförts under åren 2020–2023.” Kommuner och regioner kan ansöka om stöd som till exempel att genomföra en kartläggning av funktionshinderarbetet inom kommunen, eller någon specifik förvaltning, med rekommendationer för hur arbetet bör utvecklas. Läs slutrapporten #DelaktighetsBoosten Slutrapport 2020–2023 här.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
juli 1, 2024

Hur kan du förbereda dig på bästa sätt inför en krissituation?

Hur ska man agera i en krissituation? Det var något som Utbildningsgruppen på Funktionsrätt Stockholms län diskuterade under ett…
Nyheter
juni 28, 2024

Läs om vilka insatser som genomförts inom ramen för #DelaktighetsBoosten

Länsstyrelserna har åren 2018–2023, i samarbete med MFD (MFD) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), haft ett uppdrag att…
Nyheter
juni 26, 2024

RH-gruppens påverkansarbete gav resultat

Den 22 april genomförde Trafikregionråd i Region Stockholm Anton Fendert (MP) tillsammans med RH-gruppen ett oannonserat stresstest av SL:s…