Nyheter > Långtidscovidpatienter blir fler och känner sig uppgivna

Långtidscovidpatienter blir fler och känner sig uppgivna

december 3, 2020

”De har stångats mot vården och känner sig uppgivna för att de inte får hjälp” säger Ann-Marie Lang, infektionssjuksköterska på Karolinska sjukhuset, om långtidscovidpatienter. Läs mer på Vårdfokus hemsida.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…