Nyheter > Kvinnor med funktionsnedsättning riskerar ett liv i fattigdom

Kvinnor med funktionsnedsättning riskerar ett liv i fattigdom

december 2, 2019

Marina Carlsson, förbundsordförande för Personskadeförbundet RTP, samt Sara Hultqvist, lektor i socialt arbete och Stina Melander, lektor i statsvetenskap skriver i en debattartikel i Dagens Arena att ”kvinnor med funktionsnedsättning har idag så låga inkomster att de riskerar ett liv i fattigdom.” Läs mer här:

Marina Carlsson
Foto: Dag Lindberg
Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…