Nyheter > Krav på ny lagstiftning med avstamp i FN:s funktionsrättskonvention

Krav på ny lagstiftning med avstamp i FN:s funktionsrättskonvention

juli 7, 2021

”Angreppen på den personliga assistansen har fått lagen att helt förlora sitt syfte. Det är dags för en modern LSS med FN:s funktionsrättskonvention som grund” Detta skriver Susanne Berg och Annika Taesler från STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige i en debattartikel på altinget.se

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…