Nyheter > Institut för mänskliga rättigheter ska starta upp

Institut för mänskliga rättigheter ska starta upp

maj 12, 2021

Regeringen har i en proposition föreslagit att införa ett Institut för mänskliga rättigheter som ska starta upp 1 januari 2022. ”Institutet ska säkerställa att Sverige fullt ut respekterar våra internationella åtaganden kopplat till mänskliga rättigheter” kommenterar Pia Steensland (KD). Läs mer på Assistanskoll.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…