Nyheter > Ingen centraliserad smittspårning i landets hårdast drabbade region

Ingen centraliserad smittspårning i landets hårdast drabbade region

juli 6, 2020

Det blir ingen aktiv centraliserad smittspårning i Stockholm. Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd anser att Stockholmsregionens storlek gör det svårare att driva en smittspårningsapparat. Läs mer på DN:s hemsida.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
december 5, 2023

Funktionsnedsatta i Stockholm har sämre ekonomi och sämre hälsa

Personer med funktionsnedsättningar som bor i stockholmsregionen har kartlagts. Rapporten visar att funktionsnedsatta har ”påtagligt sämre ekonomi, utbredd psykisk…
Nyheter
december 4, 2023

Kamerorna på pendeltågen täcks av is och snö

Tågvärdarna har ersatts med kameror. Och kamerornas roll är att övervaka så att inga resenärer kläms i dörrarna. Men…
Nyheter
december 1, 2023

Världsunikt träningsprogram för whiplashskadade ska införas i primärvården

Ett speciellt utformat träningsprogram för nacken ska införas i primärvården i Sverige. Den nackspecifika träningen för whiplashskadade är unik…