Nyheter > Hjälpmedelsfrågan på regeringens bord

Hjälpmedelsfrågan på regeringens bord

mars 21, 2022

Funktionsrättsrörelsen kritiserar regeringen när det handlar om hjälpmedelsfrågan på grund av att det finns ett dåligt utbud, det är ojämlikt och att hjälpmedel har höga avgifter. Det krävs nationella riktlinjer för hjälpmedel, habilitering och rehabilitering. Läs mer på Hejaolika.se

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…
Nyheter
maj 25, 2023

Anmäl dig till ett kostnadsfritt idrottsläger!

Är du idrottsintresserad? Om ja, då finns det möjlighet att delta i ett kostnadsfritt idrottsläger, Start Your Impossible Camp,…
Nyheter
maj 24, 2023

Pengarna finns för att bygga fler LSS-boenden men finns politisk vilja?

Sveriges kommuner har en utbredd brist på LSS-boenden. ”Självklart är ekonomin en utmaning, men pengarna finns – det som…