Foto: Pixabay.com
Nyheter > Hjälp till att öka kunskaperna om olika funktionshinder!

Hjälp till att öka kunskaperna om olika funktionshinder!

maj 17, 2023

Vill du vara med och öka kunskaperna i samhället om olika funktionshinder? Om ja, gå med i Rivkraft. Rivkraft är en undersökningspanel med syfte att ”fånga upp hinder för delaktighet i samhället och att identifiera möjliga lösningar”. Läs mer på Myndigheten för delaktighets hemsida, MFD.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…
Nyheter
maj 25, 2023

Anmäl dig till ett kostnadsfritt idrottsläger!

Är du idrottsintresserad? Om ja, då finns det möjlighet att delta i ett kostnadsfritt idrottsläger, Start Your Impossible Camp,…
Nyheter
maj 24, 2023

Pengarna finns för att bygga fler LSS-boenden men finns politisk vilja?

Sveriges kommuner har en utbredd brist på LSS-boenden. ”Självklart är ekonomin en utmaning, men pengarna finns – det som…