Nyheter > ”Hela projektet bygger på samverkan”

”Hela projektet bygger på samverkan”

mars 15, 2019

Ett nytt projekt ska bidra till att bryta social isolering, mildra psykisk ohälsa och hjälpa till med långsiktigt stöd för de som drabbats av en förvärvad hjärnskada.
Projektledare för Hjärna Tillsammans är Kersti Wiberg.

I början av 2019 drog projektet Hjärna Tillsammans igång som ska sätta fokus på att stärka stödet och rehabiliteringen för personer med förvärvad hjärnskada. Det är många som har drabbats av stroke eller annan förvärvad hjärnskada som berättat om att livet efter utskrivning från akutsjukvården är besvärligt.
– Problemen försvinner inte efter akuten och de som har drabbats vet inte var de ska ta vägen för att få hjälp. Många av de som till exempel drabbas av stroke drabbas också av depressioner. De tappar sitt sammanhang och känner ett socialt utanförskap. De har tidigare jobbat och varit fullt fungerande och sedan förändras allt, säger Kersti Wiberg.

Projektet Hjärna Tillsammans består av 15 olika aktörer som samverkar organiserat mot ett gemensamt mål. Projektet ska bidra till att främja psykisk hälsa, växtkraft, medskapande inflytande och kunskapsutbyte för personer med förvärvad hjärnskada men även närstående och personal.
– Vi vill skapa ett finmaskigt nätverk som förhindrar att man faller ner i ”Det svarta hålet”. Ofta behöver man stöd och insatser från flera håll. Men att veta hur, när och var är inte alltid lätt, säger hon.
Projektet Hjärna Tillsammans började för tre år sedan och finansierades då av Arvsfonden. Det nuvarande projektet är på två år och är en fortsättning på det tidigare projektet men finansieras av Stockholms läns landsting (Region Stockholm) via hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).
I Hjärna Tillsammans samverkar olika vårdgivare i Stockholms län, föreningar för personer med egna erfarenheter och även andra verksamheter som möter personer med förvärvad hjärnskada. Alla aktörer som är med i dag fortsätter i det nya projektet, men både aktörerna och nätverksgrupperna kommer att bli fler.

Kersti Wiberg.
Foto: Jonas Jönsson

Det nya projektet innebär också att fyra föreningar i Stockholms län, Strokeföreningen, Afasiföreningen, Personskadeförbundet RTP-S och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, ska börja jobba ännu tätare tillsammans än tidigare. Tillsammans kallar de sig Hjärnfyran Stockholm.
– Hela projektet bygger på samverkan inom vårt nätverk. Det ska bli lättare att röra sig mellan olika verksamheter samt bli medlem i något de fyra föreningarna. Tanken är att man ska trivas och också hitta nya vänner.
Det nya projektet fortsätter med aktiviteter som tisdagsträffar, närståendeträffar, hjärnbloggen och utbildningsmöten. Men flera delar ska utvecklas och växa. Hit hör satsningen på erfarenhetscoacher.
– Dessa coacher ska leda samtalsgrupper, föreläsa, planera och koordinera verksamhet, starta bloggar och söka upp nyskadade. De ska dela med sig av sina erfarenheter, säger Kersti Wiberg.

Vad hoppas du få ut av projektet?
– Att göra det möjligt att projektet blir permanent. Vi hoppas att vårt nätverk och samarbetssätt ska leva vidare även när projekttiden tagit slut, säger Kersti Wiberg.

Text: Jonas Jönsson

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…