Nyheter > Handläggningen av bilstödet ska bli smidigare

Handläggningen av bilstödet ska bli smidigare

juli 15, 2022

Bilstödsreglerna ska ses över. Ett nytt regelverk ska tas fram för att det ska bli mer lättöverskådligt och att handläggningen ska bli enklare för de som är i behov av stödet. Läs mer på Regeringens hemsida.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
december 5, 2023

Funktionsnedsatta i Stockholm har sämre ekonomi och sämre hälsa

Personer med funktionsnedsättningar som bor i stockholmsregionen har kartlagts. Rapporten visar att funktionsnedsatta har ”påtagligt sämre ekonomi, utbredd psykisk…
Nyheter
december 4, 2023

Kamerorna på pendeltågen täcks av is och snö

Tågvärdarna har ersatts med kameror. Och kamerornas roll är att övervaka så att inga resenärer kläms i dörrarna. Men…
Nyheter
december 1, 2023

Världsunikt träningsprogram för whiplashskadade ska införas i primärvården

Ett speciellt utformat träningsprogram för nacken ska införas i primärvården i Sverige. Den nackspecifika träningen för whiplashskadade är unik…