Nyheter > Handen är ”den djupare intelligensens spegel”

Handen är ”den djupare intelligensens spegel”

oktober 26, 2018

Hur förutspår hjärnan omvärlden? Läs mer på Vetenskap & Hälsas hemsida: http://www.vetenskaphalsa.se/visionar-och-innovativ-forskning-om-hur-hjarnan-forutspar-omvarlden/

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…