Nyheter > Gör ett test om du behöver kontakta vården eller inte

Gör ett test om du behöver kontakta vården eller inte

mars 20, 2020

Sjukvården i Stockholm är överbelastad på grund av coronaviruset. Därför har Region Stockholm tagit fram ett test, som du själv kan göra, för att reda ut om du ska ta kontakt med vården eller inte. Följ instruktionerna på Region Stockholms hemsida:

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…