Nyheter > Fyra organisationer är kritiska till lagändringen

Fyra organisationer är kritiska till lagändringen

oktober 14, 2019

Socialminister Lena Hallengren anser att den lagändring hon står bakom ska leda till att fler människor får assistans. Men Funktionsrätt Sverige, JAG, STIL och KFO står eniga och är kritiska till förslaget. Läs mer på HejaOlikas hemsida:

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…