Foto: Wikimedia commons.
Nyheter > Funktionsrättsrörelsen kräver bättre villkor på arbetsmarknaden

Funktionsrättsrörelsen kräver bättre villkor på arbetsmarknaden

oktober 24, 2023

Funktionsrättsrörelsen kräver, i en gemensam skrivelse till regeringen, att förbättra situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. I skrivelsen står det bland annat: ”Mer än en miljon personer i arbetskraften beräknas ha någon form av funktionsnedsättning, en fjärdedel av de långtidsarbetslösa har en konstaterad funktionsnedsättning. Nödvändigheten av att målmedvetet verka för att dessa får och kan behålla ett fotfäste på arbetsmarknaden behöver tydligt återspeglas i Arbetsförmedlingens regleringsbrev”. Läs mer på Funktionsrätt Sveriges hemsida.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
december 5, 2023

Funktionsnedsatta i Stockholm har sämre ekonomi och sämre hälsa

Personer med funktionsnedsättningar som bor i stockholmsregionen har kartlagts. Rapporten visar att funktionsnedsatta har ”påtagligt sämre ekonomi, utbredd psykisk…
Nyheter
december 4, 2023

Kamerorna på pendeltågen täcks av is och snö

Tågvärdarna har ersatts med kameror. Och kamerornas roll är att övervaka så att inga resenärer kläms i dörrarna. Men…
Nyheter
december 1, 2023

Världsunikt träningsprogram för whiplashskadade ska införas i primärvården

Ett speciellt utformat träningsprogram för nacken ska införas i primärvården i Sverige. Den nackspecifika träningen för whiplashskadade är unik…