Foto: Pixabay.com. Funktionsrätt Sverige vill se att fler personer med funktionsnedsättning ska få ett arbete.
Nyheter > Funktionsrätt Sverige kräver en satsning på funktionsnedsatta

Funktionsrätt Sverige kräver en satsning på funktionsnedsatta

augusti 17, 2022

Funktionsrätt Sverige kräver förändringar av de politiska partierna inför valet. Idag är cirka 40 000 personer med funktionsnedsättning långtidsarbetslösa. Funktionsrätt Sverige vill se ”en rejäl satsning för ett mer inkluderande arbetsliv – riktad mot de som idag står längst ifrån arbetsmarknaden.” Läs mer på Funktionsrätt Sveriges hemsida.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…