Foto: Unsplash.com Centralbron i Stockholm.
Nyheter > Funktionsrätt Stockholms län riktar kritik mot den regionala utvecklingsplanen

Funktionsrätt Stockholms län riktar kritik mot den regionala utvecklingsplanen

november 28, 2022

Funktionsrätt Stockholms län har givit sina synpunkter när det gäller den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050). ”Vi har nu skickat in synpunkter till Region Stockholm. Vi ser även positivt på att våra behov erkänns som särskilt prioriterade vid flera tillfällen i RUFS. Vi reagerar dock på att personer med funktionsnedsättning inte syns i de konkreta delmålen eller uppsatta fokusen. Vi ser därmed behovet av tydligare kravställningar gällande tillgänglighet som bidrar till delaktighet.” Läs mer på Funktionsrätt Stockholms län.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…