Foto: Unsplash.com Centralbron i Stockholm.
Nyheter > Funktionsrätt Stockholms län riktar kritik mot den regionala utvecklingsplanen

Funktionsrätt Stockholms län riktar kritik mot den regionala utvecklingsplanen

november 28, 2022

Funktionsrätt Stockholms län har givit sina synpunkter när det gäller den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050). ”Vi har nu skickat in synpunkter till Region Stockholm. Vi ser även positivt på att våra behov erkänns som särskilt prioriterade vid flera tillfällen i RUFS. Vi reagerar dock på att personer med funktionsnedsättning inte syns i de konkreta delmålen eller uppsatta fokusen. Vi ser därmed behovet av tydligare kravställningar gällande tillgänglighet som bidrar till delaktighet.” Läs mer på Funktionsrätt Stockholms län.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
december 5, 2023

Funktionsnedsatta i Stockholm har sämre ekonomi och sämre hälsa

Personer med funktionsnedsättningar som bor i stockholmsregionen har kartlagts. Rapporten visar att funktionsnedsatta har ”påtagligt sämre ekonomi, utbredd psykisk…
Nyheter
december 4, 2023

Kamerorna på pendeltågen täcks av is och snö

Tågvärdarna har ersatts med kameror. Och kamerornas roll är att övervaka så att inga resenärer kläms i dörrarna. Men…
Nyheter
december 1, 2023

Världsunikt träningsprogram för whiplashskadade ska införas i primärvården

Ett speciellt utformat träningsprogram för nacken ska införas i primärvården i Sverige. Den nackspecifika träningen för whiplashskadade är unik…