Foto: Pexels.com
Nyheter > Funktionsrätt Stockholms län blickar tillbaka på 2022

Funktionsrätt Stockholms län blickar tillbaka på 2022

december 7, 2022

Funktionsrätt Stockholms län ser tillbaka på 2022. ”Förändringar utan förankring inom kollektivtrafiken, strama riktlinjer för färdtjänst samt ökade kostnader för hjälpmedel är alla förändringar som har påverkat oss med funktionsnedsättning negativt. Funktionsrätt Stockholms län har gjort allt vi kan för att påverka i positiv riktning.” Läs mer på Funktionsrätt Stockholms län.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…