Nyheter > Funktionsnedsatta ställs utanför den digitala kommunikationen

Funktionsnedsatta ställs utanför den digitala kommunikationen

mars 23, 2021

Många med funktionsnedsättning står utanför den digitala kommunikationen ”vilket gör att ensamhet och inaktivitet kan drabba extra hårt”. Det skriver skriver Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige, och Kenneth Johansson, ordförande för Statens medicinsk-etiska råd, i en debattartikel i Dagens Samhälle. Läs mer här.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…