Foto: Unsplash.com
Nyheter > Funkisskatten blir kvar även 2023

Funkisskatten blir kvar även 2023

december 15, 2022

Riksdagen röstade i tisdags igenom att personer med sjuk- eller aktivitetsersättning även i fortsättningen ska betala den så kallade ”funkisskatten”.
Anders Lago, ordförande för FUB, kommenterar detta med att säga att regeringen inte kom med några ”förslag på hur personer som har sin enda inkomst i form av sjuk- eller aktivitetsersättning ska klara av den ekonomiska krisen. Regeringen hade kunnat ta bort straffskatten på sjuk- och aktivitetsersättning, men valde att inte göra det”. Läs mer på Hejaolikas hemsida.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 30, 2023

Det nya poddavsnittet handlar om Järvaveckan

Nu finns ett nytt poddavsnitt tillgängligt för allmänheten. Denna gång handlar podden om hur Järvaveckan startade och hur Funktionsrätt…
Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…