Nyheter > Fritt fram för resor inom Sverige

Fritt fram för resor inom Sverige

juni 5, 2020

Sedan tidigare har Folkhälsomyndigheten avrått från alla icke nödvändiga resor inom Sverige. I mitten av maj lättade myndigheten lite på rekommendationen så att befolkningen i Sverige fick resa en till två timmar med bil från hemorten. Nu häver Folkhälsomyndigheten rekommendationen med resor inom Sverige.

Från och med den 13 juni är det fritt fram att resa inom Sverige.
Foto: Wikimedia commons

Från och med 13 juni är det fritt fram för personer utan symtom att resa inom Sverige. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida. Klicka här:

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…