Nyheter > Förslag som innebär att obetalt arbete omvandlas till betalt arbete

Förslag som innebär att obetalt arbete omvandlas till betalt arbete

maj 31, 2021

Förslaget med utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans” innebär en ökad kostnad ”för personlig assistans med 2,7 miljarder kronor, varav drygt hälften gäller förbättringar för barn. Samtidigt innebär utökad assistans att kostnaderna för andra stöd kan komma att minska, till exempel inom hemtjänst, avlösarservice, korttidsvistelse och boendestöd.”
”Den stora samhällsekonomiska fördelen är att väldigt mycket obetalt arbete omvandlas till betalt arbete. Sysselsättningen i landet kommer att öka på flera olika sätt. Både genom att anhöriga får bättre möjlighet att ha arbete, och genom att det netto tillkommer 5100 nya heltidsarbeten för assistenter”. Läs mer på Hejaolikas hemsida.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
januari 23, 2023

Funktionsnedsatta löper större risk att utsättas för våld

Utredning visar på att risken för ”våld är hög för barn och unga som har en nedsatt fysisk, psykisk…
Nyheter
januari 19, 2023

Anmäl dig en föreläsning om hjärntrötthet

Passa på att gå på en föreläsning om hjärntrötthet. Träffen är gratis och alla är välkomna. Tid: 7 februari…
Nyheter
januari 19, 2023

Personer med funktionsnedsättning möter hinder när de ska rösta

”Resultaten väcker en oro för att personer med funktionsnedsättning på olika sätt riskerar att begränsas i sina möjligheter att…