Nyheter > Förintelsen började allra först med de psykiskt eller fysiskt funktionsnedsatta

Förintelsen började allra först med de psykiskt eller fysiskt funktionsnedsatta

april 21, 2020

Förintelsen under andra världskriget innebar att flera miljoner människor, framför allt judar, mördades av nazisterna. Men mördandet började med de med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar.

I oktober 1939 skrev Adolf Hitler under ett dekret att genomföra programmet för barmhärtighetsdödande för de med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar.
– Hitler undertecknade ordern i oktober 1939 men skrev retroaktivt 1 september för att belysa sambandet mellan krig och det som då kallades eutanasi (aktiv dödshjälp), säger den tyske historikern Christoph Kreutzmueller, som jobbar som museiintendent i huset där Wannseekonferensen ägde rum 1942.

Wannseekonferensen ägde rum i denna byggnad som ligger utanför Berlin i Tyskland.
Foto: Wikimedia commons

– Redan efter första världskriget beklagade vissa tyska läkare att så många friska tyskar hade dött medan antalet handikappade inte hade minskat. De såg detta som en allvarlig obalans och föreslog mord på de ”värdelösa”, tillägger han.
Nazisterna och vissa forskare ansåg att dessa människor som hade ett psykisk eller fysisk funktionshinder, levde ett ”ovärderligt liv”. Rasbiologerna menade att de högt utvecklade raserna skulle gå under om man inte stoppade degenerationen.
– Nazisterna såg alla människor inte bara genom rasistiska ögon utan också genom nyttobetonade ögon. Eftersom resurserna var små, ansågs de som inte kunde arbeta eller slåss som värdelösa ”ätare”, säger Christoph Kreutzmueller.

Läkarna bestämde vem som skulle transporteras till en av de sex institutionerna där en gaskammare var anordnad, som kamouflerades som ett duschrum. I ”duschrummen” använde nazisterna kolmonoxid. Det fanns också ett angränsande krematorium. De första metoderna för att gasa människor ihjäl testades på personer med funktionsnedsättning.
– Det finns en röd tråd från mördandet på så kallade handikappade till mördandet på judar och romer. Inte bara metoden utan även mördarna förflyttades. När det systematiska mördandet på handikappade i gaskamrarna på institutioner som Bernburg, Hadamer oder Grafeneck stoppades, överfördes personalen österut och inrättade koncentrationslägren Belzec och Sobibor.
– Tanken att döda med gas var något som också hade sina rötter från första världskriget där man använde giftgas. Det kan vara anmärkningsvärt att nämna att den första attacken genomfördes av den tyska armén under instruktion av Fritz Haber, som senare skulle vinna Nobelpriset 1918, säger Christoph Kreutzmueller.

Aktion T4, som härrör från adressen till det kontor i Berlin varifrån hela dödshjälpsaktionen administrerades, Tiergartenstrasse 4, genomfördes i hemlighet. Men gradvis fick fler och fler människor veta vad som hände på institutionerna. Institutionernas personal började sabotera mördandet och släktingar hämtade sina barn och vuxna från institutionerna. Till och med människor som bodde i närheten av dessa ”dödscentraler” förstod vad som hände. Efter offentliga protester och protester från religiösa samfund avbröts aktion T4 i augusti 1941.
– Nazisterna reagerade alltid på reaktioner från den tyska allmänheten. Det förstod att döda mitt i Tyskland inte var populärt och därför började man mörda judarna i koncentrationsläger längre bort i det ockuperade Östeuropa.
Utrotningen av funktionshindrade fortsatte emellertid inofficiellt fram till slutet av andra världskriget 1945.
– Fram till befrielsen dödades de som ansågs olämpliga av läkare och sjuksköterskor genom undernäring eller med gift. Mot slutet började nazisterna till och med mörda soldater som hade skadats allvarligt under första världskriget eller till och med under det pågående kriget, säger Christoph Kreutzmueller.

En kvinna går med sina tre små barn mot gaskamrarna 1944.
Foto: Wikimedia commons

I Sverige infördes ett förbud mot vissa funktionshindrade och psykiskt sjuka att gifta sig. Man införde steriliseringslagar och byggde fler och fler institutioner för fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta.
Spreds de nazistiska idéerna över hela västvärlden?
– Snarare använde nazisterna idéer som tidigare hade spridit sig över hela västvärlden.

Christoph Kreutzmueller.                    Foto: Privat

Hur många personer med funktionsnedsättningar beräknas ha blivit mördade i Nazi-Tyskland?
– Mellan 150 000 till 200 000 människor. Vi vet ännu inte hur många personer med funktionsnedsättningar som mördades av nazisterna i ockuperade Östeuropa, säger Christoph Kreutzmueller.

Text: Jonas Jönsson

 

FAKTA/
Wannseekonferensen

En konferens mellan representanter för NSDAP och SS och som ägde rum den 20 januari 1942 i Wannsee, en förort till Berlin. Där beslut togs att genomföra den fysiska utrotningen av den judiska befolkningen i Europa.

Wannseekonferens museet

I januari 2020 öppnade en ny permanent utställning och den kommer att vara tillgänglighetsanpassad för människor med speciella behov. Museet erbjuder seminarier om ”eutanasi” för alla som är intresserade.
Address:
Am Großen Wannsee 56-58
14109 Berlin
Hemsida: https://www.ghwk.de/de

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
juli 1, 2024

Hur kan du förbereda dig på bästa sätt inför en krissituation?

Hur ska man agera i en krissituation? Det var något som Utbildningsgruppen på Funktionsrätt Stockholms län diskuterade under ett…
Nyheter
juni 28, 2024

Läs om vilka insatser som genomförts inom ramen för #DelaktighetsBoosten

Länsstyrelserna har åren 2018–2023, i samarbete med MFD (MFD) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), haft ett uppdrag att…
Nyheter
juni 26, 2024

RH-gruppens påverkansarbete gav resultat

Den 22 april genomförde Trafikregionråd i Region Stockholm Anton Fendert (MP) tillsammans med RH-gruppen ett oannonserat stresstest av SL:s…