Foto: Wikimedia commons. Det är nu bråttom att bilda ett nytt styre i Region Stockholm.
Nyheter > Förhandlingar pågår in i det sista

Förhandlingar pågår in i det sista

oktober 12, 2022

På tisdag, den 18 oktober, kommer det nya regionfullmäktige att ha sitt första möte. S, C och MP har ambitionen att ta över med Vänsterpartiet som stödparti. Men förhandlingarna är ännu inte klara. Läs mer på DN.se.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…