Nyheter > Färre och färre får hjälp med tillgänglighetsanpassad bostad

Färre och färre får hjälp med tillgänglighetsanpassad bostad

februari 14, 2022

Det blir allt svårare att få bostadsanpassningsbidrag. Antalet beviljade bidrag fortsätter att minska. Det visar Boverkets sammanställning för 2020.

Enligt Boverket beviljades totalt 53 413 bostads- och reparationsbidrag till en kostnad om 836 miljoner kronor år 2020. Motsvarande uppgifter för 2019 var 55 765 bidrag och 856 miljoner kronor. Nedgången i såväl inkomna ärenden som beviljade bidrag påbörjades redan efter utgången av år 2014. Sveriges Arbetsterapeuters förbundsordförande Ida Kåhlin är osäker på varför beviljade bidragsärenden minskar.
– Tyvärr vet vi inte i nuläget vad det beror på. Det stämmer att antalet beviljade bidrag minskat, men även antalet ansökningar. Detta är förstås mycket oroväckande eftersom det finns en risk att personer inte får de anpassningar de behöver i sin bostad. Det är därför mycket bra att regeringen gett Boverket i uppdrag att utreda de bakomliggande anledningarna. Vi hoppas de ska väga in alla väsentliga faktorer. Beror det på att ansökningsprocessen är för krånglig? Beror det på bristande eller otillgänglig information? Finns det brister i intygsförfarandet eller bristande kompetens hos involverade professioner och
tjänstemän? Har hjälpmedelsförskrivandet ökat? Eller har tillgängligheten i bostadsbeståndet generellt blivit bättre? Frågorna är många och dessa och mycket mer behöver analyseras, säger hon.

Ida Kåhlin.
Foto: Anders G Warne

Har den nya bostadsanpassningslagen, som kom 2018, någon inverkan? Om ja, på vilket sätt?
– Det kan delvis ha att göra med den nya lagen, men inte nödvändigtvis uteslutande. Det är därför viktigt att det görs en ordentlig utredning som beaktar olika delar, säger hon.
Finns det brister när det gäller information från kommunerna?
– Det kan det säkert göra. Jag hoppas i så fall att det kommer fram i Boverkets utredning och att det i så fall satsas på att ta fram bra nationell information som kan öka likvärdigheten, säger Ida Kåhlin.

Konsekvenserna utan bostadsanpassning kan till exempel innebära att olyckor i hemmet ökar, ett ökat beroende av närstående, eller till och med att man inte kan bo kvar i sitt hem längre. Människor går miste om den bostadsanpassning de behöver, och har rätt till enligt lagen. Hur ser ni på det?
– Det är helt orimligt och ett brott mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som vi i Sverige har åtagit oss att följa, säger Ida Kåhlin.

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utvärdera lagen om bostadsanpassningsbidrag. Senast den 28 februari 2023 ska uppdraget redovisas.

Text: Jonas Jönsson

 

FAKTA

Bostadsanpassning/genomsnittskostnaden/

Under 2020 var genomsnittskostnaden 15 656 kronor jämfört med 15 356 kronor under 2019. Medelvärdet för den genomsnittliga kostnaden per invånare för hela riket uppgår till 82 kronor. Skillnaderna mellan kommunerna är dock stora och beviljat belopp per invånare varierar stort. Merparten av bidragen avser små belopp. 51 procent av bidragen är på belopp mindre än 5 000 kronor och 78 procent av bidragen ligger under 20 000 kronor. Endast 2,6 procent överstiger 100 000 kronor.

Källa: Boverket

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
juli 1, 2024

Hur kan du förbereda dig på bästa sätt inför en krissituation?

Hur ska man agera i en krissituation? Det var något som Utbildningsgruppen på Funktionsrätt Stockholms län diskuterade under ett…
Nyheter
juni 28, 2024

Läs om vilka insatser som genomförts inom ramen för #DelaktighetsBoosten

Länsstyrelserna har åren 2018–2023, i samarbete med MFD (MFD) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), haft ett uppdrag att…
Nyheter
juni 26, 2024

RH-gruppens påverkansarbete gav resultat

Den 22 april genomförde Trafikregionråd i Region Stockholm Anton Fendert (MP) tillsammans med RH-gruppen ett oannonserat stresstest av SL:s…