Foto: Pixabay.com
Nyheter > EU:s funktionsrättsrörelse diskuterar Artificiell intelligens i Stockholm

EU:s funktionsrättsrörelse diskuterar Artificiell intelligens i Stockholm

mars 30, 2023

”Staten behöver ha en pådrivande roll i arbetet för att se till att AI inte diskriminerar personer med funktionsnedsättning”. Det anser Gerard Quinn, FN:s rapportör om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Under det svenska ordförandeskapet i EU pågår ett arbete att få fram en gemensam lagstiftning på AI-området. Den europeiska funktionsrättsrörelsen samlas i Stockholm på fredag den 31 mars för en heldagskonferens där AI frågan är en av de prioriterade frågorna. Läs mer i en debattartikel på Alltingets hemsida.
AI, Artificiell intelligens: Är ett område inom forskning och teknik som ska få datorer att göra saker som tidigare krävde mänsklig intelligens för att lösa. Enligt EU-kommissionen ska AI definieras ”som en maskins förmåga att visa människoliknande drag, såsom resonerande, inlärning, planering och kreativitet”.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…
Nyheter
maj 25, 2023

Anmäl dig till ett kostnadsfritt idrottsläger!

Är du idrottsintresserad? Om ja, då finns det möjlighet att delta i ett kostnadsfritt idrottsläger, Start Your Impossible Camp,…
Nyheter
maj 24, 2023

Pengarna finns för att bygga fler LSS-boenden men finns politisk vilja?

Sveriges kommuner har en utbredd brist på LSS-boenden. ”Självklart är ekonomin en utmaning, men pengarna finns – det som…