Foto: Pexels.com
Nyheter > Ett enkelt blodprov kan visa hur svår skallskadan är

Ett enkelt blodprov kan visa hur svår skallskadan är

maj 2, 2023

Några droppar blod är det enda som behövs för att kunna analysera hur svår skallskadan är och hur prognosen för patienten kommer att se ut i framtiden. Metoden har utarbetats av Matej Orešič, professor i medicin, och ska börja användas i Sverige i början av 2023.

En traumatisk hjärnskada kan få stora konsekvenser i en människas liv. De vanligaste orsakerna till en traumatisk hjärnskada är en trafikolycka, fallolycka eller misshandel. Men även en mildare hjärnskakning kan ge stora konsekvenser. Nu har en forskargrupp vid Örebro universitet, med Matej Orešič i spetsen, använt sig av blodprover som forskare i ett EU-projekt samlat in från 20 europeiska länder. Och utifrån dessa blodprover har de utarbetat en metod för att kunna ställa en diagnos utan att det krävs ett kirurgiskt ingrepp. De urskiljer biomarkörer i blodet, som visar hur svår skallskadan är.
– När någon drabbats av en traumatisk hjärnskada kan vi med ett blodprov få fram information från molekyler i blodet. Vi kan med denna information se hur allvarlig skadan är och göra en prognos på hur det kom mer gå för patienten i framtiden, säger Matej Orešič.
I vissa fall kan en mildare hjärnskakning ge allvarliga följdverkningar som trötthet och dålig balans. Med ett blodprov kan även en mildare skallskada identifieras.
– Vi kommer att kunna se vilken behandling som bör ske och hur skadan bör följas upp av vården. Vissa får inga men medan vissa kan må dåligt i flera år och till och med resten av livet. Ett enkelt blodprov kan visa hur svår skallskadan är. Vi kan se vilka som kommer tillbaka och blir bra snabbt och de som kommer att få problem under längre tid. Med våra verktyg kan vi helt enkelt hjälpa patienten att få rätt behandling, säger Matej Orešič.

Magnetröntgen används oftast bara vid svåra traumatiska hjärnskador. Men med ett blodprov kan fler testas och analyseras. Metoden med blodprov bedöms också säkrare, enklare och mer kostnadseffektiv.
– Magnetröntgen används vid svåra fall och anses inte som användbart vid milda hjärnskakningar. Och det är dyrt att använda. Det enda vi behöver för att kunna ge patienten rätt behandling är en droppe blod, säger han.

Foto: Örebro universitet

Många miljoner människor runt om i världen lever med symtom efter en skallskada. I början av 2023 ska metoden med blodprov börja användas.
– Vi planerar att starta i Örebro. Sedan ska metoden förhoppningsvis användas även i andra delar av Sverige, säger han.

Text: Jonas Jönsson

Fakta/ forskningen med blodprov
Med hjälp av blodprov har forskarna i Örebro inhämtat information från tusentals små molekyler i blodet kopplade till traumatisk hjärnskada. Med hjälp av blodprovet kan de diagnostisera svårighetsgraden av skallskadan och också förutsäga patientens prognos.
Biomarkörer: mätbar indikator av ett biologiskt tillstånd.
Källa: Örebro universitet

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…
Nyheter
maj 25, 2023

Anmäl dig till ett kostnadsfritt idrottsläger!

Är du idrottsintresserad? Om ja, då finns det möjlighet att delta i ett kostnadsfritt idrottsläger, Start Your Impossible Camp,…
Nyheter
maj 24, 2023

Pengarna finns för att bygga fler LSS-boenden men finns politisk vilja?

Sveriges kommuner har en utbredd brist på LSS-boenden. ”Självklart är ekonomin en utmaning, men pengarna finns – det som…