Foto: Wikipedia commons. Elisabeth Kenny gick emot sin samtids syn på polio. Kenny ansåg att polio var ett muskulärt problem men redan under hennes samtid anade forskare att polioförlamning var neurologisk.
Nyheter > Elisabeth Kenny trotsade de samtida läkarna och utvecklade sina egna metoder för att behandla polio

Elisabeth Kenny trotsade de samtida läkarna och utvecklade sina egna metoder för att behandla polio

november 10, 2023

Elisabeth Kennys metod att behandla polio fick stor uppmärksamhet. Trots att hon felaktigt trodde att polio orsakades av virus i musklerna blev hon hyllad och än idag finns patienter som minns hur hennes metoder mildrade smärtan och förbättrade rörligheten. Men hennes metod ifrågasattes redan under hennes livstid.

Elisabeth Kenny föds i den lilla staden Warialda i östra Australien 1880. Hennes far jobbar som bonde och är invandrad från Irland. Hon visar tidigt stort intresse för medicin och mänsklig anatomi och börjar jobba som volontär på ett sjukhus i trakten. Trots avsaknad av formell utbildning startar hon en egen sjuksköterskepraktik 1910. Under denna tid är polio en förödande sjukdom och när hon möter personer som drabbats av polio ser hon att de är muskelsvaga med spasmer i både armar och ben. Och många upplever svår smärta.

Elisabeth Kenny trotsade de samtida läkarna och utvecklade sina egna oortodoxa metoder för att behandla polio. Vissa hävdar att hennes metoder med rörelse, stretching och assisterad träning var föregrund eller start till den moderna eran av rehabiliteringsmedicin.
Foto: Wikipedia commons

Elisabeth Kenny är i början osäker på hur hon ska kunna hjälpa dessa personer, men när hon använder värme så lindrar det smärtan. Hon lägger större uppvärmda och fuktiga tygbitar över de drabbade områdena. Och hon märker att smärtan minskar hos vissa patienter. Några år senare öppnar hon en liten mottagning och hennes metod att behandla polio anses vara framgångsrik. Den så kallade Kenny-metoden innebär även fysiska rörelser i rehabiliteringen som att böja på lederna i armar och ben. Kort därpå säljer hon sin mottagning och beger sig till England för att gå med i Australian Army Nursing Service (AANS). Hon tjänstgör som sjuksköterska på olika skepp som fraktar sårade soldater tillbaka till Australien. Under första världskriget blir hon befordrad till översköterska. Efter kriget öppnar hon återigen en klinik och fortsätter att behandla poliodrabbade med samma metod. Men nu får hon kritik för sina metoder som strider mot gängse metod att använda skenor och hängslen för att förhindra att skelett och muskler ska skadas. Trots kritik får hon öppna flera kliniker.
I slutet av 1930-talet minskar stödet för hennes metoder och hon tvingas stänga sina mottagningar men får erbjudande att leda en avdelning på Brisbane General Hospital för att fortsätta behandla poliodrabbade. År 1940 får hon ekonomiskt stöd för att resa till USA och där söker hon stöd för sina behandlingsmetoder. Efter ett par år får hon öppna en praktik på Minneapolis General Hospital. Och med stöd från vissa amerikanska läkare, som tror på hennes metoder, öppnar hon Sister Kenny Institute i Minneapolis. Elisabeth Kenny blir hyllad och beundrad och får hedersbetygelser. Och hon blir så berömd och omtalad att det görs en film om henne i Hollywood, med Rosalind Russell i huvudrollen. Elisabeth Kenny hävdar bestämt att polio orsakas av virusinfektioner i vävnader i muskler och hennes arbeten bestrids av många läkare. Forskare misstänker snarare att det är en infektion i nervsystemet som orsakar polio, vilket senare ska visa sig vara korrekt. De flesta av de samtida läkarna rekommenderar att spänna fast förlamade lemmar med otympliga hängslen. Kenny hävdar att varma kompresser, stretching, massage och assisterad träning minskar på smärtan och hon hävdar att detta kan återställa patientens rörlighet. Hennes teorier om polio baseras på observation och intuition och är inte byggda på några vetenskapliga studier. Vissa kallar henne för kvacksalvare, men trots kritiken från den vetenskapliga världen får hon ändå beröm för sina insatser. Elisabeth Kenny får stort stöd från allmänheten. Hennes praktik i Minnesota fortsätter i drift även efter att hon återvänt till Australien och pensionerat sig.
Hennes metod får dock allt mindre uppmärksamhet, framför allt för att vaccinet mot polio uppfanns. Och vaccinet visar sig vara enormt framgångsrikt. Det finns än idag patienter som minns henne med värme. De berättar om hur de på 1930- och 40-talen får varma kompresser på benen och hur Elisabeth Kenny förespråkade att de poliodrabbade skulle röra på ben och armar för att stärka musklerna och inte bara ligga stilla. Vissa patienter hävdade att de fick mer rörliga ben och armar. De patienter som återhämtar sig väl såg henne som en mirakelkvinna. Hur effektiva hennes metoder verkligen var är ifrågasatt. Vissa fall av paralytisk polio går över av sig själv och Kennys metoder har aldrig utsatts för kliniska prövningar. Men Kenny trodde bestämt på sin metod. Hon sa: ”Jag har förtjänstfullt tjänat människorna på jorden. Och jag är lycklig med att få säga att jag under min levnad sett att mina metoder har varit framgångsrika. Och att min metod har etablerats i många länder”.

År 1975 blev Sister Kenny Institute en del av Abbott-Northwestern Hospital Corporation i USA. År 2013 slogs sjukhuset ihop med Courage Center Allina Health och bytte namn till Courage Kenny Rehabilitation Institute. Elisabeth Kenny har även fått en krater på Venus uppkallad efter sig. Elisabeth Kenny dog 1952, 72 år gammal, i Toowoomba Queens, Australien.
Text: Jonas Jönsson

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
juli 1, 2024

Hur kan du förbereda dig på bästa sätt inför en krissituation?

Hur ska man agera i en krissituation? Det var något som Utbildningsgruppen på Funktionsrätt Stockholms län diskuterade under ett…
Nyheter
juni 28, 2024

Läs om vilka insatser som genomförts inom ramen för #DelaktighetsBoosten

Länsstyrelserna har åren 2018–2023, i samarbete med MFD (MFD) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), haft ett uppdrag att…
Nyheter
juni 26, 2024

RH-gruppens påverkansarbete gav resultat

Den 22 april genomförde Trafikregionråd i Region Stockholm Anton Fendert (MP) tillsammans med RH-gruppen ett oannonserat stresstest av SL:s…