Foto: Unsplash.com
Nyheter > Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

maj 26, 2023

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever att de är helt inkluderade i meningen att de har samma villkor som de övriga eleverna i klassen” säger Emil Bernmalm, som har skrivit en avhandling om hur elever med nedsatt rörelseförmåga upplever skolans arbete med integrering och inklusion. Läs mer på funktionshinderpolitik.se.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
december 5, 2023

Funktionsnedsatta i Stockholm har sämre ekonomi och sämre hälsa

Personer med funktionsnedsättningar som bor i stockholmsregionen har kartlagts. Rapporten visar att funktionsnedsatta har ”påtagligt sämre ekonomi, utbredd psykisk…
Nyheter
december 4, 2023

Kamerorna på pendeltågen täcks av is och snö

Tågvärdarna har ersatts med kameror. Och kamerornas roll är att övervaka så att inga resenärer kläms i dörrarna. Men…
Nyheter
december 1, 2023

Världsunikt träningsprogram för whiplashskadade ska införas i primärvården

Ett speciellt utformat träningsprogram för nacken ska införas i primärvården i Sverige. Den nackspecifika träningen för whiplashskadade är unik…