Foto: Unsplash.com
Nyheter > Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

maj 26, 2023

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever att de är helt inkluderade i meningen att de har samma villkor som de övriga eleverna i klassen” säger Emil Bernmalm, som har skrivit en avhandling om hur elever med nedsatt rörelseförmåga upplever skolans arbete med integrering och inklusion. Läs mer på funktionshinderpolitik.se.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…
Nyheter
maj 25, 2023

Anmäl dig till ett kostnadsfritt idrottsläger!

Är du idrottsintresserad? Om ja, då finns det möjlighet att delta i ett kostnadsfritt idrottsläger, Start Your Impossible Camp,…
Nyheter
maj 24, 2023

Pengarna finns för att bygga fler LSS-boenden men finns politisk vilja?

Sveriges kommuner har en utbredd brist på LSS-boenden. ”Självklart är ekonomin en utmaning, men pengarna finns – det som…