Foto: Personer med funktionsnedsättning har ett sämre rättsligt skydd. Foto: Pixabay
Nyheter > Det straffrättsliga skyddet mot hatbrott måste ses över

Det straffrättsliga skyddet mot hatbrott måste ses över

juli 1, 2022

Det finns ett dåligt straffrättsligt skydd mot hatbrott för personer med funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning saknas i brottsbalkens regler om olaga diskriminering. Personer med funktionsnedsättning måste skyddas mot ökade hatbrott. Det skriver bland annat Sven-Erik Alhem, ordförande Brottsofferjouren och Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige i en debattartikel i ETC. Läs mer ETC.se

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…
Nyheter
maj 25, 2023

Anmäl dig till ett kostnadsfritt idrottsläger!

Är du idrottsintresserad? Om ja, då finns det möjlighet att delta i ett kostnadsfritt idrottsläger, Start Your Impossible Camp,…
Nyheter
maj 24, 2023

Pengarna finns för att bygga fler LSS-boenden men finns politisk vilja?

Sveriges kommuner har en utbredd brist på LSS-boenden. ”Självklart är ekonomin en utmaning, men pengarna finns – det som…