Nyheter > Det gäller att ändra på tankemönstret

Det gäller att ändra på tankemönstret

november 29, 2019

Under de senaste veckorna har personal varslats på flera sjukhus i Stockholm. Det rör sig om 100 personer på Södersjukhuset, 100 personer på Danderyds sjukhus och 600 personer på Karolinska Universitetssjukhuset.

Danderyds sjukhus. Foto: Wikimedia commons
Karolinska sjukhuset. Foto: Wikimedia commons
Södersjukhuset. Foto: Wikimedia commons

Henrik Eriksson, biträdande professor, Centre for Healthcare Improvement (CHI), Chalmers tekniska högskola, skriver i en debattartikel att ”De riktigt bra verksamheterna börjar inte med att skära ned kostnaderna, utan börjar med att försöka förstå hur värde skapas för dem som verksamheten är till för”. Henrik Eriksson menar att politiker och tjänstemän ska ”börja fundera kring sina arbetssätt och rådande tankemönster. Om vi inte förändrar våra arbetssätt kommer vi nämligen inte heller att få andra resultat.”. Läs mer i Dagens Samhälle:

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
december 5, 2023

Funktionsnedsatta i Stockholm har sämre ekonomi och sämre hälsa

Personer med funktionsnedsättningar som bor i stockholmsregionen har kartlagts. Rapporten visar att funktionsnedsatta har ”påtagligt sämre ekonomi, utbredd psykisk…
Nyheter
december 4, 2023

Kamerorna på pendeltågen täcks av is och snö

Tågvärdarna har ersatts med kameror. Och kamerornas roll är att övervaka så att inga resenärer kläms i dörrarna. Men…
Nyheter
december 1, 2023

Världsunikt träningsprogram för whiplashskadade ska införas i primärvården

Ett speciellt utformat träningsprogram för nacken ska införas i primärvården i Sverige. Den nackspecifika träningen för whiplashskadade är unik…