Nyheter > Det gäller att ändra på tankemönstret

Det gäller att ändra på tankemönstret

november 29, 2019

Under de senaste veckorna har personal varslats på flera sjukhus i Stockholm. Det rör sig om 100 personer på Södersjukhuset, 100 personer på Danderyds sjukhus och 600 personer på Karolinska Universitetssjukhuset.

Danderyds sjukhus. Foto: Wikimedia commons
Karolinska sjukhuset. Foto: Wikimedia commons
Södersjukhuset. Foto: Wikimedia commons

Henrik Eriksson, biträdande professor, Centre for Healthcare Improvement (CHI), Chalmers tekniska högskola, skriver i en debattartikel att ”De riktigt bra verksamheterna börjar inte med att skära ned kostnaderna, utan börjar med att försöka förstå hur värde skapas för dem som verksamheten är till för”. Henrik Eriksson menar att politiker och tjänstemän ska ”börja fundera kring sina arbetssätt och rådande tankemönster. Om vi inte förändrar våra arbetssätt kommer vi nämligen inte heller att få andra resultat.”. Läs mer i Dagens Samhälle:

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 30, 2023

Det nya poddavsnittet handlar om Järvaveckan

Nu finns ett nytt poddavsnitt tillgängligt för allmänheten. Denna gång handlar podden om hur Järvaveckan startade och hur Funktionsrätt…
Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…