Foto: Unsplash.com
Unsplash
Nyheter > Det finns brister när det ska byggas tillgängligt

Det finns brister när det ska byggas tillgängligt

september 29, 2023

I Sverige är det inskrivet i plan- och bygglagstiftningen att det som byggs eller förändras ska fungera även för den som har nedsatt rörelseförmåga. ”Trots lagar och regler så blir det ändå fel när det ska byggas eller renoveras”. Läs mer på Funktionshinderpolitik.se.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
december 5, 2023

Funktionsnedsatta i Stockholm har sämre ekonomi och sämre hälsa

Personer med funktionsnedsättningar som bor i stockholmsregionen har kartlagts. Rapporten visar att funktionsnedsatta har ”påtagligt sämre ekonomi, utbredd psykisk…
Nyheter
december 4, 2023

Kamerorna på pendeltågen täcks av is och snö

Tågvärdarna har ersatts med kameror. Och kamerornas roll är att övervaka så att inga resenärer kläms i dörrarna. Men…
Nyheter
december 1, 2023

Världsunikt träningsprogram för whiplashskadade ska införas i primärvården

Ett speciellt utformat träningsprogram för nacken ska införas i primärvården i Sverige. Den nackspecifika träningen för whiplashskadade är unik…