Nyheter > Det finns brister i hur Sverige efterlever FN:s funktionsrättskonvention

Det finns brister i hur Sverige efterlever FN:s funktionsrättskonvention

november 16, 2020

Sverige efterlever inte FN:s funktionsrättskonvention. Det finns stora brister på en rad områden. Det menar Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande, i ett uttalande. Läs mer på Funktionsrätt Sveriges hemsida.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…
Nyheter
maj 25, 2023

Anmäl dig till ett kostnadsfritt idrottsläger!

Är du idrottsintresserad? Om ja, då finns det möjlighet att delta i ett kostnadsfritt idrottsläger, Start Your Impossible Camp,…
Nyheter
maj 24, 2023

Pengarna finns för att bygga fler LSS-boenden men finns politisk vilja?

Sveriges kommuner har en utbredd brist på LSS-boenden. ”Självklart är ekonomin en utmaning, men pengarna finns – det som…