Nyheter > Den nya regeringen får dåligt betyg av funktionsrättsrörelsen

Den nya regeringen får dåligt betyg av funktionsrättsrörelsen

december 20, 2022

Det finns en ”besvikelse och osäkerhet inom funktionsrättsrörelsen om hur den nya M-KD-L-regeringen som stöds av SD hittills agerat”. Assistanskoll har ställt frågor till 11 organisationer inom funktionsrättsrörelsen om vad de tycker om det nya styret. Läs mer på assistanskoll.se

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…