Nyheter > Demonstration idag utanför landstingshuset

Demonstration idag utanför landstingshuset

november 16, 2021

Tågvärdar sköter dörrar vid av-/påstigning, har koll på plattformar och utför rampservice vid behov på pendeltågen.
Tågvärdarna på pendeltågen ska försvinna inom snar framtid efter framlagt förslag till Trafiknämnden. Förslaget innebär att tågvärdarna blir utbytta mot kameror som sköts av en ensam förare.

Det finns en risk att folk i behov av lite extra hjälp kommer krävas på att alltid förboka sina resor med pendeltåg för att säkerhetsställa att hjälp finns på plats. Arrangörerna till demonstrationen anser att förslaget kommer att kränka resenärer med funktionsvariationer i deras rätt till ett fritt resande i kollektivtrafiken.
För att påverka politikerna i Trafiknämnden att inte slopa tågvärdarna arrangeras en demonstration utanför Landstingshuset klockan 15.00 idag, tisdag den 16 november.

Två tågvärdar som är anslutna i Seko Pendelklubb och arbetar för MTR Pendeln står bakom manifestationen.
Seko Pendelklubb är en fackförening som har cirka 620 medlemmar. Det handlar huvudsakligen om tågvärdar, stationsvärdar, städpersonal och fordonsvårdare inom pendelverksamheten.

Landstingshuset ligger på Hantverkargatan 45.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…