Nyheter > Delta i möte om mänskliga rättigheter!

Delta i möte om mänskliga rättigheter!

juni 7, 2021

”2020 beslutade Region Stockholm att anta en Hållbarhetspolicy. Under 2021 ska regionen uppdraget att ta fram en Hållbarhetsstrategin”. Nu är Hållbarhetsstrategin ute på remiss och i området hållbarhet ryms frågor om mänskliga rättigheter för personer med funktionsvariationer. Ta chansen att påverka i ett digitalt möte.
Tid och plats: Den 30 juni klockan 13.00- 15.00, via Microsoft Teams.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…