Nyheter > Delta i kommande webbinarier om etiska utmaningar med coronapandemin

Delta i kommande webbinarier om etiska utmaningar med coronapandemin

januari 19, 2021

Passa på att delta i webbinarier som handlar om ”personer med funktionsnedsättning och de etiska utmaningar som blivit synliga i samband med coronapandemin”. Läs mer på Funktionsrätt Sverige.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…