Nyheter > Delta i en workshop om funktionsrättigheter

Delta i en workshop om funktionsrättigheter

oktober 12, 2020

Under hösten arbetar Funktionsrätt Stockholms län med att ta fram underlag till en Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, för att säkerställa ”att funktionsrättigheter inte kränks när Region Stockholms tjänstepersoner och politiker fattar beslut.” Nu vill de höra dina synpunkter. Delta i en digital workshop. Läs mer på Funktionsrätt Stockholms hemsida.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…