Nyheter > Delta i en workshop om funktionsrättigheter

Delta i en workshop om funktionsrättigheter

oktober 12, 2020

Under hösten arbetar Funktionsrätt Stockholms län med att ta fram underlag till en Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, för att säkerställa ”att funktionsrättigheter inte kränks när Region Stockholms tjänstepersoner och politiker fattar beslut.” Nu vill de höra dina synpunkter. Delta i en digital workshop. Läs mer på Funktionsrätt Stockholms hemsida.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
december 5, 2023

Funktionsnedsatta i Stockholm har sämre ekonomi och sämre hälsa

Personer med funktionsnedsättningar som bor i stockholmsregionen har kartlagts. Rapporten visar att funktionsnedsatta har ”påtagligt sämre ekonomi, utbredd psykisk…
Nyheter
december 4, 2023

Kamerorna på pendeltågen täcks av is och snö

Tågvärdarna har ersatts med kameror. Och kamerornas roll är att övervaka så att inga resenärer kläms i dörrarna. Men…
Nyheter
december 1, 2023

Världsunikt träningsprogram för whiplashskadade ska införas i primärvården

Ett speciellt utformat träningsprogram för nacken ska införas i primärvården i Sverige. Den nackspecifika träningen för whiplashskadade är unik…