Nyheter > Delta i aktionen ”Gör konventionen till lag” på torsdag

Delta i aktionen ”Gör konventionen till lag” på torsdag

mars 10, 2020

STIL arrangerar varje torsdag en aktion utanför Riksdagen i Stockholm. Det är en aktion för att göra FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till lag. Aktionen fortsätter varje vecka tills riksdagen röstar igenom detta. Vill du delta så kom till Mynttorget utanför Riksdagen på torsdag klockan 13.00. Aktionen pågår en timme.

Mynttorget.
Foto: Wikimedia commons
Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…