Foto: Pixabay.com
Nyheter > Debattörer kräver förbättrade rättigheter för alla med funktionsnedsättning

Debattörer kräver förbättrade rättigheter för alla med funktionsnedsättning

oktober 10, 2022

Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige, och Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige, uppmanar riksdag och regering att funktionsrättsfrågorna måste lyftas upp på den allra högsta politiska nivån. ”Inom samtliga samhällsområden har personer med funktionsnedsättning det sämre än andra. Det rapporteras sämre livsvillkor, sämre levnadsvanor och sämre hälsa i jämförelse med personer utan en funktionsnedsättning” så skriver debattörerna i en debattartikel i Göteborgsposten. Läs debattartikeln i Göteborgsposten.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
januari 23, 2023

Funktionsnedsatta löper större risk att utsättas för våld

Utredning visar på att risken för ”våld är hög för barn och unga som har en nedsatt fysisk, psykisk…
Nyheter
januari 19, 2023

Anmäl dig en föreläsning om hjärntrötthet

Passa på att gå på en föreläsning om hjärntrötthet. Träffen är gratis och alla är välkomna. Tid: 7 februari…
Nyheter
januari 19, 2023

Personer med funktionsnedsättning möter hinder när de ska rösta

”Resultaten väcker en oro för att personer med funktionsnedsättning på olika sätt riskerar att begränsas i sina möjligheter att…