Foto: Pixabay.com
Nyheter > Debattörer kräver förbättrade rättigheter för alla med funktionsnedsättning

Debattörer kräver förbättrade rättigheter för alla med funktionsnedsättning

oktober 10, 2022

Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige, och Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige, uppmanar riksdag och regering att funktionsrättsfrågorna måste lyftas upp på den allra högsta politiska nivån. ”Inom samtliga samhällsområden har personer med funktionsnedsättning det sämre än andra. Det rapporteras sämre livsvillkor, sämre levnadsvanor och sämre hälsa i jämförelse med personer utan en funktionsnedsättning” så skriver debattörerna i en debattartikel i Göteborgsposten. Läs debattartikeln i Göteborgsposten.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…