Foto: Pixabay.com
Nyheter > Debattartikel i DN: Personer med funktionsnedsättning har sämre livsvillkor, levnadsvanor och hälsa

Debattartikel i DN: Personer med funktionsnedsättning har sämre livsvillkor, levnadsvanor och hälsa

september 5, 2022

”Funktionsrätt Sveriges valenkät visar att Socialdemokraterna och Moderaterna är ungefär lika dåliga på funktionsrätt. Det saknas intresse hos båda partierna att ta sig an situationen för personer med funktionsnedsättning, vilket avspeglas i de låga ambitionerna.” Läs mer på DN:s debattsida.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 30, 2023

Det nya poddavsnittet handlar om Järvaveckan

Nu finns ett nytt poddavsnitt tillgängligt för allmänheten. Denna gång handlar podden om hur Järvaveckan startade och hur Funktionsrätt…
Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…