Foto: Jonas Jönsson. Sara Källström, sjuksköterska, och Anna Uher, enhetschef på Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken på Danderyds sjukhus.
Nyheter > Danderyds sjukhus ska bli en nationell enhet för postpoliopatienter

Danderyds sjukhus ska bli en nationell enhet för postpoliopatienter

november 27, 2023

Mottagningen för postpoliopatienter på Danderyds sjukhus utökar telefontider och utvecklar informationen på hemsidan. Men framför allt ska mottagningen snart bedriva en nationell högspecialiserad vård och strukturerat ta emot patienter från andra delar av Sverige.

Postpoliopatienter i Region Stockholm har i många år fått hjälp på Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken på Danderyds sjukhus. Och dessa patienter kommer även att fortsättningsvis kunna besöka denna klinik precis som vanligt. Men den 1 januari 2024 får den ett utökat uppdrag som utförare av Nationellt Högspecialiserad Vård (NHV) för Resttillstånd efter Polio.
– Det blir ingen större skillnad för de som kommer till oss från Stockholmsregionen. Vi har samma avtal med Region Stockholm som tidigare. Skillnaden är att Socialstyrelsen har beslutat om att patienter med rest tillstånd efter polio i hela Sverige ska få tillgång till högspecialiserad vård, säger Anna Uher, enhetschef på Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken på Danderyds sjukhus.
Förutom på Danderyds Sjukhus kommer samma typ av mottagning med Nationellt Högspecialiserad Vård för Resttillstånd efter Polio etableras i Göteborg och i Lund/Malmö.
– Vårt uppdrag inom NHV blir att, tillsammans med andra specialister, utreda om det finns resttillstånd efter polio och ställa diagnos, samt kartlägga om och i så fall vilka rehabiliteringsbehov som föreligger. Vi kommer att skapa kontakter med andra rehabiliteringsenheter i Sverige som sedan kommer att vara utförare av själva rehabiliteringen. För Region Stockholms patienter fortsätter vi att vara utförare av själva rehabiliteringsinsatserna, säger Anna Uher.
Patienter runt om i landet har inte självklar tillgång till specialiserad rehabilitering med fokus på resttillstånd efter polio, utan har ofta sina kontakter inom primärvård och generell neurologisk rehabilitering. Men nästa år kan patienter remitteras till högspecialiserad vård, bland annat på Danderyds sjukhus.
– Misstänker man att man har ett resttillstånd efter polio så har man rätt till kontakt med en enhet inom NHV. Har man medicinska behov så ska ingen nekas, säger Anna Uher.
För att komma till mottagningen kommer det att krävas remiss. Det är viktigt att ha en mottagare att återknyta till, som tar över när den högspecialiserade delen av utredningen och rehabiliteringen är genomförd.
– Det är inte självklart att det finns en generell kunskap om resttillstånd efter polio inom primärvården, tillståndet är idag relativt ovanligt. Den som lever med den här typen av kroniska sjukdomar bär mycket av kunskapen om tillståndet och sin situation själv. Men man kan alltid be att den läkare som man besöker ställer en remiss med sina frågor (frågeremiss) till Postpoliomottagningen för att få vägledning och råd, säger Anna Uher.
Trots att det blir allt färre postpoliopatienter i Sverige ska dessa tre mottagningar etableras.
– Antalet patienter blir av naturliga skäl färre, men kunskapen om hur man på bästa sätt kan hantera sin situation behövs. Därför är det positivt att kunskapen om resttillstånd efter polio centraliseras och säkras, så att de som behöver får en god vård och rehabilitering.
– Vår intention är att samarbeta med Göteborg och Malmö/Lund för utbyte av kunskap och information. Vi kommer gemensamt att arbeta för ett nationellt kvalitetsregister. Med en större mängd data, får vi mer och mer kvalitetssäker information om vår patientgrupp och kan på så vis fortsätta förbättra vården. Våra patienter vinner på att vi får en samlad kompetens, säger Anna Uher.
– För att möta upp behovet av en ökad mängd kontakt med patienter och kollegor, kommer vi att öppna upp fler telefontider och håller på att skapa en mer informativ hemsida, säger Sara Källström, nyanställd sjuksköterska sedan några månader tillbaka.
Även i fortsättningen kommer det att finnas arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterska, psykolog och kurator samt en överläkare på mottagningen.
– Vi värnar om och finns här för våra patienter. Har man en poliorelaterad problematik i behov av rehabilitering för postpolio, så går det jättebra att komma hit, säger Anna Uher.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
juni 19, 2024

Förbättrad ersättning inom personlig assistans

Riksdagen kräver förbättringar av både ledsagning och schablonersättningen inom personlig assistans. Läs mer på Hejaolika.se…
Nyheter
juni 18, 2024

Nytt utredningsförslag innebär hårdare krav för att ha rätt till sjukpenning

För två år sedan tillsattes en utredning för att utvärdera reformer som införts i sjukförsäkringen. Nu är utredningen klar…
Nyheter
juni 14, 2024

Må bättre med grönska inpå husknuten!

Människors psykiska hälsa förbättras av grönska nära hemmet. Det visar en stor befolkningsstudie. Grönska i närheten ger minskad stress,…