Nyheter > Dagsresa till Söderköping-Nyköping skjuts upp

Dagsresa till Söderköping-Nyköping skjuts upp

april 1, 2021

På grund av coronapandemin skjuts dagsresan till Söderköping-Nyköping tisdagen den 18 maj 2021 upp. Resan kommer istället preliminärt genomföras i början av augusti. De som har anmält sig kommer att få mer information om när resan kommer att äga rum.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…