Nyheter > Besöksförbudet på äldreboenden upphör

Besöksförbudet på äldreboenden upphör

september 16, 2020

Från den 1 oktober upphör besöksförbudet på äldreboenden i hela Sverige. Socialminister Lena Hallengren understryker dock att pandemin fortfarande inte är över: ”Vi befinner oss fortfarande i en pågående pandemi. Det är en risk när vi lyfter förbudet. Jag vill att alla nu tar ansvar”. Läs mer i Expressen.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…