Nyheter > Berätta hur du har hanterat coronaepidemin

Berätta hur du har hanterat coronaepidemin

juni 30, 2020

Hur har de som är över 70 år klarat av den sociala distanseringen under coronaepidemin? Nu får de själva berätta om detta via en enkät som skickas hem. Studien riktar sig till äldre i hela Stockholms stad. Bakom studien står Äldrecentrum. Läs mer på DN:s hemsida:

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…